CISTERNE – Izolovane, neizolovane, transporne i cisterne za lagerovanje

CISTERNE – Izolovane, neizolovane, transporne i cisterne za lagerovanje

 Izrađene od INOX materijala C.4580 :
- Prohromskog lima #2mm za unutrašnji plašt i lim 2,5mm za danca i pregrade
- sa izolacijom debljine 60mm
- spoljašnim plaštom od lima debljine 1,5mm i dancima od lima debljine 2mm
- CIP-nim pranjem sa turbinama
- sa izlazima po zahtevu kupca i manloh vratima sa jarmom fi 404

Gabariti i zapremine su definisani potrebama kupca

 

Proh. Cisterna V=6000 lit izolovana za transport mleka, sa sasijom  C.4580

-  Izrađeno u celosti od kiselootpornog prohromskog čelika C.4580   
-  unutrasnji plast sa dancima debljine 3 mm                                       
- izolacija debljine 50 mm                                           
- spoljasnji plast debljine 1,2 mm                     
- sa dve turbine i ostalim potrebnim prikljuccima
- sa izlazima po zahtevu kupca i manloh vratima sa jarmom fi 404

Gabariti i zapremine su definisani potrebama kupca

 

Adresa

Jasički put 52, 37000 Kruševac

Zovite nas

Mobtel: 063 / 638 693

Tel/Fax 037 / 460 415

Telefon 037 / 438 422